Agencija MTT, zavarovalne storitve

 

Main Content

1995
"KOLESARJENJE IN TURIZEM", Ljubljana

posvet

LETO ŠPORTA V TURIZMU
1996
"TURIZEM IN ŠPORT V 21. STOLETJU", Rogla

posvet

1997
"SLOVENIJA, DEŽELA AKTIVNEGA ODDIHA", Portorož

posvet

1998
"ŠPORT IN TURIZEM", Maribor

posvet

1999
2000
"KOLESARJENJE V TURIZMU - STANJE, PROBLEMI IN PERSPEKTIVE

posvet Turistične zveze Slovenije in Direkcije RS za ceste

2001
LETO V ZNAMENJU AKCIJE SLOVENIJA KOLESARI
2002
LETO V ZNAMENJU AKCIJE SLOVENIJA KOLESARI
2003
LETO V ZNAMENJU AKCIJE SLOVENIJA KOLESARI

Utrinki s kolesarjenja po Dutovljah

2004
ZDRUŽUJEMO OLIMPIJSKO LETO 2004 Z MLADOSTNO USTVARJALNOSTJO IN ŽIVLJENJSKIMI IZKUŠNJAMI TER ODGOVORIMO NA IZZIVE ČASA

Poli maraton- fotoutrinek

2005
100- LETNICA TZS IN 10- LETNICA SLOVENSKE TURISTIČNE ORGANIZACIJE
2006

1. NOV TURISTIČNI PRODUKT V GORSKIH TURISTIČNIH CENTRIH,

2. NOV SPLETNI PORTAL,

3. NAJPOMEMBNEJŠI MOTIV ZA POTOVANJA PO METODOLOGIJI SVETOVNE TURISTIČNE ORGANIZACIJE POSTANE ŠPORTNI MOTIV

2007

1. RNUST 2007-2011,

2. "RAZVOJ KOLESARSTVA - SESTAVINA TURISTIČNEGA IN PROMETNEGA RAZVOJA SLOVENIJE"

posvet

2008

1. RAZVOJ TURISTIČNIH DESTINACIJ
(turistični produkti in priložnosti),

2. TRAJNOSTNI IN REGIONALNI RAZVOJ
(regija kot zaokrožena destinacija),

3. BLAGOVNA ZNAMKA, trženje in sodelovanje
(čezmejno sodelovanje),

4. Povezovanje športnih in turističnih delavcev z lokalno skupnostjo in gospodarstvom;

5. KOLESARSKE POTI NA VINSKIH IN SADNIH CESTAH

6. RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV
(CPU, Turistica in FŠ, MŠŠ)

delovna srečanja (foto)

 • plakat Br'stovska koloosmica 2008.
 • Članek: Prijateljsko kolesarjenje po dolini Sotle (1. stran, 2. stran).

  Utrinki z maratona BTCiklin 2008.

  2009
  2010

  1. KOLESARSKA PLATFORMA SLOVENIJE,

  2. 10- LETNICA AKCIJE SLOVENIJA KOLESARI,

  3. 15- LETNICA USTANOVITVE PROJEKTNEGA SVETA KOLESARJENJE IN TURIZEM.

 • Članek v reviji Oddih;
 • Br'stovska koloosmica 2010 vabilo, Špargljada 2010 vabilo, trasa koloosmice 2010, članek v reviji Lipov List (1. stran, 2. stran);
 • Posvet Vloga turizma in turistične društvene organizacije v nacionalni strategiji Gibanje za zdravje
 • Prispevek na 8. Slovenskem kongresu športne rekreacije »ŠPORT IN NARAVA Z ROKO V ROKI«.
 • 2011
  2012
  2013

  1. ZDRUŽUJEMO KOLESARSKE POTENCIALE in zaznamujemo problematiko „združevanja neenotnosti” vseh pri akciji Slovenija kolesari sodelujočih „potrebnih in aktivnih akterjev”,

  2. SPIRIT Slovenije naj bi pomenil zagotavljanje podpore na usklajen, pregleden in celovit način na področju podjetništva, inovativnosti, tehnološkega razvoja, investicij in turizma.

 • Napovednik sklepne prireditve,
 • zgibanka Slovenija kolesari 2013.
 • 2014

  Ugotovitev stanja: dejansko cela Slovenija KOLESARI. Prireditve v okviru akcije so postale samo še povezovalni elementi promocije in razvoja. Poudarja se pomembnejša vloga športnih in turističnih delavcev v tej zgodbi rasti, razvoja in promocije!

  1. ZAVEDANJA, DA TURIZEM V SLOVENIJI POSTAJA VSE POMEMBNEJŠA GOSPODARSKA DEJAVNOST, JE MED AKTERJI V DRUŽBI VSE VEČ.

  2. UVELJAVLJANJE SLOVENIJE KOT TURISTIČNE DEŽELE DOMA IN V SVETU MED DRUGIM POGOJUJE TUDI CELOVITA IN KAKOVOSTNA TER Z RAZVOJNIMI TRENDI USKLAJENA TURISTIČNA PONUDBA - DRUŠTVENA VLOGA JE ČEDALJE POMEMBNEJŠA.

 • Prireditve v letu 2014
 • Prispevek na posvetu PROJEKTIRANJE KOLESARSKE INFRASTRUKTURE IN FINANCIRANJE KOLESARSTVA V NASLEDNJI FINANČNI PERSPEKTIVI EU: Akcija "Slovenija kolesari"- prispevek k razvoju kolesarskega turizma.
 • Članek v Lipovem listu junij 2014
 • Članek v Lipovem listu avgust 2014
 • 2015

  1. 15 let akcije Slovenija kolesari in 20 let Projektnega sveta Kolesarjenje in turizem pri TZS.

  2. Sejem Turizem in prosti čas v znamenju kolesarske kartice in bonitetnega sistema KZS.

  3. Poklicna kvalifikacija svetovalca za destinacijski management.

  Zgibanka Akcije Slovenija kolesari 2015.
  Članek v reviji Lipov list: izsek o Kolesarjenju po Ašičevih poteh 2015.
  Članek v reviji Lipov list: Orange Bike Tour Izola 2015.
  Navodilo Orange Bike Tour Izola 2015.
  Plakat Zaključna prireditev Izola 2015.

  2016
  2017

  Ukrepi poslovnih politik, ki oblikujejo sistem aktivnosti za prihodnost:

 • evidentiranje in dokumentiranje prirediteljev, kolesarskih povezav in valorizacija športnih objektov v vsakdanje življenje,
 • sodelovanje, osveščanje in izobraževanje človeških kadrov,
 • marketing in promocija akcije in posameznih prireditev,
 • trajnostni razvoj dejavnosti in produktov,
 • kakovost delovanja kolesarske turistične platforme in sestavnih delov,
 • razvijanje informacijskega povezovanja,
 • razvoj poslovnega okolja in infrastrukture,
 • razvoj delovanja deležnikov.
 •  


  Prijava na e- novice:
  Podrobno o članski kartici KZS: