Agencija MTT, zavarovalne storitve

 

domov/ storitve/ zavarovanja/ zavarovalne vrste/ nezgodna zavarovanja

NEZGODNO ZAVAROVANJE

Po podatkih SZZ je kljub številnim oblikam nezgodnega zavarovanja in 35,47 % škodnemu rezultatu delež premij nezgodnih zavarovanj glede na celotno zbrano premijo leta 2017 znašal le 4,35 % (94,7 mio eur premij). Bruto zbrane premije so bile v letu 2017 glede na leto 2008 nižje za 15 mio eur, odškodnine pa približno 10 mio eur.

https://pxweb.stat.si/pxweb/igraph/MakeGraph.asp?gr_type=30&gr_width=1000&gr_height=500&gr_fontsize=12&menu=y&PLanguage=2&pxfile=1476310S201929293424_1p2p2.px&wonload=1000&honload=500&rotate=

Podrobneje se z nezgodnim zavarovanjem lahko seznanite v nadaljevanju.ZDRAVSTVENA ZAVAROVANJA

NEZGODNA ZAVAROVANJA

ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA

POKOJNINSKA ZAVAROVANJA

ZAVAROVANJA VOZIL IN TOVORA

POŽARNA IN DRUGA ŠKODNA ZAVAROVANJA

ZAVAROVANJA ODGOVORNOSTI

KAVCIJSKA ZAVAROVANJA

 


Prijava na e- novice:
Podrobno o kolesarski kartici: