Agencija MTT, zavarovalne storitve

 

domov/ storitve/ zavarovanja

ZAVAROVANJA ZA (SKORAJ) VSAKO SITUACIJO


STE VEDELI?

Od pojava osebne lastnine dalje so se ljudje združevali v skupnosti, ki so si prizadevale vzajemno pomagati ob naravnih in drugih nesrečah. Na temelju solidarnosti še danes iščemo načine za prerazporeditev tveganj, ki smo jim izpostavljeni.

Zavarovanja so eden od načinov medsebojnega povezovanja in poravnavanja škod v primeru ogroženosti posameznika, podjetja ali določenih skupnosti. V zameno za plačano premijo zavarovalnica ob nastanku škodnega primera upravičencem izplača zavarovalnino, dogovorjeno z zavarovalno pogodbo. Zavarovanja tako odpravljajo ekonomske posledice škodnih dogodkov ter vnašajo stabilnost v sicer negotove okoliščine zavarovancev.

Zavarovati je mogoče nenadne dogodke, ki v času sklepanja zavarovanja še niso nastali in na katere zavarovanec ne more vplivati.

Ker so zavarovanja odvisna od časa, v katerem živimo, izzivov gospodarstva, okolja, demografskih dejavnikov, tehnološkega napredka ipd. se ta nenehno spreminjajo. Na eni strani zavarovalnice širijo nabor tveganj, ki jih je možno zavarovati, na drugi strani pa so prisiljene višati zavarovalne premije, uvajati številne omejitve v zavarovalnih pogojih ali celo dodatne ukrepe, s katerimi se morajo zavarovanci še dodatno zaščititi pred riziki, če jih želijo zavarovati. Zavarovalnice se le tako lahko odzovejo na okoljske spremembe in ekstremne naravne dogodke, ki jih je nemogoče predvideti vnaprej oz. oceniti njihov možen obseg.

In kako lahko v takih razmerah nekdo z osnovnim znanjem o zavarovalništvu sklene primerna zavarovanja zase, svojo lastnino in družinske člane?

Poskušajte si odgovoriti na štiri pomembna vprašanja: kaj je tisto, kar želim zavarovati? Kje naj bo to zavarovano? Za katere rizike naj bo zavarovano? Koliko so zavarovane stvari vredne? Zavarovalni zastopnik vam bo ob natančno izraženih željah znal bolje svetovati.

Pred sklenitvijo zavarovanja preverite še ali so med pogoji navedene izključitve rizikov in ali bi ob nastali škodi morali del škode pokriti sami (odbitna franšiza).

Pomembno je, da si vzamete dovolj časa za premislek in razumevanje zavarovalne pogodbe.


Štirje pomembni premisleki podrobneje


 • 1. Kaj je tisto, kar želim zavarovati? PREDMET ZAVAROVANJA

 • Je to vaše stanovanje? Zdravje? Psiček? Avtomobil? Kolo? Otrok? Za vsakega od njih je potrebno vedeti tudi, zakaj si to želite zavarovati? Kaj je tisto, kar vas najbolj skrbi, da bi se zgodilo vašemu predmetu zavarovanja? Tako lahko lažje določimo vaše potrebe, ki so navedene v naslednjih treh točkah: tj. željena kritja, zavarovalno vsoto ter kraj zavarovanja.

  S klikom na Predmet zavarovanja boste s pomočjo pripomočka za iskanje primernih zavarovanj lahko sledili predmetu zavarovanja in izbrali potrebne rizike, preko katerih boste prišli do zavarovanja, ki ga potrebujete.


 • 2. Za katere rizike želim to zavarovati? ZAVAROVALNA KRITJA.

 • Kaj se lahko pripeti mojemu predmetu zavarovanja? Zgori v požaru? Umre? Se poškoduje? Se razbije? Pokvari? Ga nekdo ukrade? S klikom na Zavarovalne vrste dobite vpogled v različne vrste zavarovanj in preko njih v kritja, ki jih lahko zavarujete.


 • 3. Kje želim, da je to zavarovano? ZAVAROVALNI KRAJ. • 4. Za kakšen znesek želim to zavarovati? ZAVAROVALNA VSOTA.


 • Ker pa se zavedamo, da sklepanje zavarovanj marsikomu predstavlja stres in si ne more ali pa ne želi privoščiti raziskovanja, vas vabimo, da nas kontaktirate na telefonsko številko 041 618 821 ali mail mtt@siol.net in nam predstavite svoje želje, na podlagi katerih vam bomo lahko svetovali.


  ZDRAVSTVENA ZAVAROVANJA

  NEZGODNA ZAVAROVANJA

  ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA

  POKOJNINSKA ZAVAROVANJA

  ZAVAROVANJA VOZIL IN TOVORA

  POŽARNA IN DRUGA ŠKODNA ZAVAROVANJA

  ZAVAROVANJA ODGOVORNOSTI

  KAVCIJSKA ZAVAROVANJA

   


  Prijava na e- novice:
  Podrobno o kolesarski kartici: