Agencija MTT, zavarovalne storitve

 

domov/ storitve/ kolesarski produkt/ licenca KZS/ nezgodno zavarovanje

NA KOLO: Nezgodno zavarovanje imetnikov licence KZS v letu 2018

Zavarovalno kritje

V zavarovanju so zajeta vsa tista kritja, ki jih potrebuje imetnik licence KZS na treningih, pri vsakdanjem kolesarjenju. Zavarovanje zajema nezgodne primere, ki bi se pripetili zavarovancem v prostem času ali pri športni dejavnosti; v času, ko je zavarovanec neposredno na poti na sedež svoje športne organizacije, od doma do določenega prostora za vadbo ali tekmovalnega mesta in nazaj domov, pri opravljanju določenih zadolžitev po naročilu uprave športnega društva, tj. sodelovanju na športnih sestankih, konferencah, pri nabavi športnih rekvizitov, ipd. in v času potovanja za opravljanje teh zadolžitev ter v prostem času.

Zavarovanje traja od dneva sklenitve do 31. 12. 2018.

Adriatic Slovenica d. d. v primeru škodnega dogodka izplača:

 • > dogovorjeno zavarovalno vsoto za primer nezgodne smrti, če je zavarovanec zaradi nezgode umrl;
 • > dogovorjeno zavarovalno vsoto za trajno invalidnost, če zavarovanec zaradi nezgode postane 100 % invalid, oziroma odstotek zavarovalne vsote za invalidnost, ki ustreza odstotku delne invalidnosti, če zavarovanec zaradi nezgode postane delni invalid;
 • > dogovorjeno dnevno nadomestilo zaradi nezgode in to od prvega do zadnjega dne začasne nezmožnosti za delo, vendar največ za 230 dni aktivnega zdravljenja po eni nezgodi.

Posebnost naše ponudbe je povečano zavarovalno kritje za invalidnost. Za vsak odstotek invalidnosti preko 50 % se izplačilo odškodnine podvoji, kar pomeni izplačilo 150 % zavarovalne vsote pri 100 % invalidnosti.

 

Možni kombinaciji zavarovalnih vsot

mala nezgoda

 • smrt zaradi nezgode: 6.500 eur
 • invalidnost zaradi nezgode: 13.000 eur.
 • velika nezgoda

 • smrt zaradi nezgode: 6.500 eur
 • invalidnost zaradi nezgode: 13.000 eur
 • dnevno nadomestilo zaradi nezgode: 3,5 eur.
 •  

   

   

   

  Številki generalnih polic

  mala nezgoda: 10019165364
  velika nezgoda: 10019172979

   

   

  Kako lahko pridobim licenco Kolesarske zveze Slovenija?

  Natisnite in izpolnite vlogo za licenco 2018 ter jo skupaj s potrdilom o vplačani članarini, sliko in podpisom pošljite preko e- maila na naslov kzs@kolesarska-zveza.si ali po pošti na naslov Kolesarska Zveza Slovenije, Celovška 25, 1000 Ljubljana.

  V primeru zavarovanja kolesa, je dokumentaciji potrebno priložiti še izpolnjeno vlogo kasko zavarovanja kolesa ter račun (v primeru novega kolesa) in aktualni sliki kolesa ter serijske številke.

   

  Kje lahko dobim več informacij o licencah?

  Vrste in cene licenc. Več informacij pa boste dobili na Kolesarski zvezi Slovenija.

  Veljajo Splošni pogoji 01-NEZ-01/08 in Posebni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb članov športnih organizacij 02-NEZ-06/08.

  Veljajo Splošni pogoji za zdravstveno zavarovanje oseb v tujini 01-TAS-0 in Klavzula o trajanju: Zavarovanje velja za neomejeno število odhodov v tujino v enem letu s tem, da posamezno zadrževanje v tujini ne traja dalj kot 90 dni.

  Veljajo Splošni pogoji avtomobilskega kaska 01-AKA-01 in klavzula KL: Pri kritju C2 se krije samo škoda v primeru vlomske tatvine v zaklenjenem prostoru.


  Prijava na e- novice:
  Podrobno o kolesarski kartici: